• El benestar animal és un dels pilars essencials de la producció ramadera per garantir la seguretat i qualitat alimentàries. L’aplicació de bones pràctiques en aquest àmbit té un impacte directe en la qualitat dels productes i també influeix en la reducció de costos de producció, fent possibles models més eficients i sostenibles. D’altra banda, els consumidors cada vegada donen més valor a l’origen i la sostenibilitat dels productes, així com al respecte i les cures dels animals.
  • El benestar animal assegura un major respecte i millors cures en els animals de producció, des del seu naixement fins al seu sacrifici.
  • El benestar animal contribueix a una major eficiència en la producció animal, així com a una major qualitat dels productes carnis i derivats com llet i ous.
  • La certificació en benestar animal IRTA compta amb la supervisió independent dels científics i tècnics de l’IRTA, una institució de recerca i tecnologia de gran prestigi i reconeixement a nivell mundial.
  • Es basa en una auditoria exhaustiva del benestar animal mitjançant l’observació directa dels animals i del seu entorn.
  • Compleix de forma rigorosa i estricta la legislació.
 • ¿Quines altres avantatges té?
  • Poder disposar d’una etiqueta en el producte que garanteix al client / consumidor un alt nivell de compliment en matèria de benestar animal.
  • Més informació i transparència cap al consumidor
  • Un major grau de benestar animal que implica millors produccions i major qualitat del producte final.
  • Productes animals més ètics.
  • Millora i assessorament continuat en els protocols de Benestar Animal.